תחומי פעילות

תחומי פעילות של העמותה

העמותה עוסקת במספר תחומי עיסוק מרכזיים:

  1. גמילה פיזית – באמצעות מחלקה אישפוזית ל- 25 מאושפזים למשך 3 שבועות
  2. טיפול ושיקום – באמצעות קהילה טיפולית בת 85 מיטות ומערך הוסטלים לאחריה.
  3. מערך איבחון ומעקב – מערך אבחוני בפריסה ארצית המספק שירותי איבחון ומעקב למוסד לביטוח לאומי ולמסגרות אחרות.
  4. מניעה - לבתי-ספר, צבא, וגופים ציבוריים אחרים. 
  5. הכשרה והשתלמויות – למוסדות, רשויות ואנשי מקצוע שונים.