התפיסה והפילוסופיה המרכזית

 

הגישה המרכזית המדריכה את העמותה ומוסדותיה היא תכנית 12 הצעדים אשר התפתחה בארצות הברית ע"י ביל ווילסון וד"ר בוב סמית לפני כמעט 80 שנה.

 

12 הצעדים

 1. הודינו שאנו חסרי אונים מול התמכרותנו, ושחיינו הפכו לבלתי מנוהלים 

 2. הגענו לאמונה שכוח גדול מאיתנו יכול להחזיר את שפיות דעתנו

 3. החלטנו למסור את רצוננו ואת חיינו להשגחת אלוהים, כפי שאנו מבינים אותו  

 4. ערכנו חשבון נפש נוקב וחסר פחד

 5. התוודינו בפני אלוהים, עצמנו ואדם נוסף על טבעם המדוייק של פגמינו 

 6. היינו מוכנים לחלוטין שאלוהים ישחרר אותנו מפגמים אלה באופיינו 

 7. ביקשנוהו בענווה שישחרר אותנו מחסרונותינו אלה

 8. ערכנו רשימה של כל האנשים בהם פגענו, והיינו מוכנים לכפר על מעשינו בפניהם.

 9. כיפרנו על מעשינו במישרין בפני כל מי שניתן, פרט למקרים שמעשה זה יפגע בהם או באחרים. 

 10. המשכנו בחשבון הנפש, וכאשר שגינו הודינו בכך מיד  

 11. ניסינו בדרך של תפילה והרהורים לשפר את הקשר ההכרתי עם אלוהים, כפי שאנו מבינים אותו, כשאנו מתפללים רק לדעת את רצונו מאיתנו, ומבקשים את הכוח לבצע זאת 

 12. כשעברה עלינו התעוררות רוחנית כתוצאה מצעדים אלה, ניסנו להעביר בשורה זו לאחרים, ולנהוג על פי עקרונות אלה בכל תחומי חיינו.

סרטון 12 הצעדים