תרומות / Donation

 

Haderech  has a U.S. tax deduction – P.E. F

 

Tax deductible donations in the U.S., you can send the

 

order to the P.E. F in favor of the Association

 

"Haderech"

 

 

Israel Mutual Fund, Inc., 317 Madison Avenue, Suite

 

607, New York, NY 10017 and addressed us.

 

 

___________________________________________________________________

עמותת הדרך מחזיקה באישור סעיף 46 לפקודת מס הכנסה,

 

והתרומה הינה מוכרת לצורכי מס בישראל.

 

* לתרומות ניתן לפנות טלפונית לעמותת הדרך :04-9828810

 

 

מסמכים מצורפים להודעה זו: