טיפול לגמילה מהימורים

תוכנית קצרת מועד

 

הראציונל לתכנית הייחודית

אוכלוסייה של משתמשים/מכורים שיש להם כוחות לניהול חיים נורמטיביים בבסיסם ומגיעים לטיפול בקהילה עם כוחות אלה. מתוך כך, מסוגלים להשיג את מטרות הטיפול בטווח קצר יחסית. כמו כן, תכנית זו היא בעלת מרחב טיפולי מניעתי בקרב אוכלוסייה הנמצאת בסיכון  להתדרדרות עתידית. התוכנית שמה דגש על המאפיינים האישיים של האדם ופחות על סוג החומר,

 

מטרת העל:

מתן מענה טיפולי-מניעתי נפרד בתכנית קצרת טווח לאוכלוסייה בעלת אפיונים ייחודיים.

 

יעדיי התכנית:

 1. הכרה בבעיית ההתמכרות/שימוש, נזקיה והשלכותיה.
 2. ייצוב וחזרה לאורח חיים מנוהל.
 3. הכרה של המשפחה בבעיית ההתמכרות/שימוש ומעורבותה בתהליך ההחלמה המערכתי.
 4. הכרה וחיבור אל מקורות כח ומשאבים אישיים.
 5. לימוד והטמעת צעדים להחלמה ("12 הצעדים") – צעד 1-3.
 6. הכנה והשתלבות מחודשת בקהילה הרחבה (עבודה, משפחה).

 

אוכלוסיית היעד:

 1. מבוגרים 18+, נשים וגברים הנמצאים על פני רצף חומרת השימוש בחומרים פסיכואקטיביים (כולל אלכוהול) והימורים, משימוש לרעה דרך תלות ועד התמכרות. (נפגעי הימורים יכולים להשלים את חלקם בתשלום – אינם מוכרים לה. הכנסה).
 2. בעלי יכולות תפקודיות, קוגניטיביות וחברתיות בסיסיות
 3. אינם יכולים לשמור על "ניקיון" או ייצוב תפקודי במסגרת ביתית.
 4. בעלי הכרה בסיסית בבעיית השימוש אשר מעוניינים בתהליך של שינוי וטיפול.
 5. בעלי נכונות והתאמה לשהות במסגרת פנימייתית חוץ ביתית, בעלת גבולות וכללים.
 6. בעלי יכולת להפיק את המירב מטיפול קצר מועד (כוחות אגו, יכולות רגשיות, יכולות הנעתיות וכדומה).

 

התכנית:

התכנית הינה נפרדת, בעלת מרחב ושטח  פיזי עצמאי, צוות ייחודי וכן תכנית טיפולית ייחודית נפרדת. התכנית בנויה ל-4 חודשים ומאופיינת בתכנים של טיפול קצר-מועד ממוקד ומותאמת לצרכי המטופל. התכנית מהווה חלק משמעותי על רצף טיפולי שבו המטופל מופנה ממסגרת מקצועית וחוזר אליה.

 

שלב א':

שלב ייצוב, קליטה ואוריינטציה, למידת חוקי המקום ולימוד צעד 1- הכרה בבעיה והצורך בשינוי משמעותי וטוטאלי (שלושה שבועות).

שלב ב':

שלב של קבלת עזרה (צעד 2) ועבודה על תכנים של "כאן ועכשיו". שלב זה מתאפיין בלקיחת אחריות אישית וקבוצתית, עבודה על דפוסי התנהגות ותכנים רגשיים (חודשיים וחצי).

* בתום 3 חודשים תיערך ועדת הערכה להמשך טיפול – למרכזים, ליחידות במסגרת חזרתו הביתה. קיימת אפשרות להשתלבות בהוסטל שיקומי למשך 6 חודשים.   

שלב סיום:

הכנה להשתלבות מחודשת בקהילה.בוגרי שלב זה- יהיו בעלי האחריות וההובלה של התכנית, ייתנסו במשימות שונות העומדות בפניהם וכן בהתנסויות הקשורות מחוץ לקהילה, ביציאות הביתה, חיפוש או חזרה לעבודה ועוד.

תכנים וכלים ייחודיים לתכנית קצרת מועד בקהילת "הדרך", אשר נכללים בתכנית השבועית היחודית:

 • סמינרים:
  סמים, אלכוהול, הימורים והשפעותיהם. מצבי סיכון ומעידה.
  סמינרים אלה יתבססו בעיקר על גישות קוגניטיביות.
 • קבוצה טיפולית:
  קבוצה דינאמית קצרת מועד.
 • התערבות משפחתית:
  ימי טיפול למשפחה בקהילה – דגש על מודעות לבעיה וחזרה לחיק המשפחה בסיום תקופת הטיפול.
  התערבויות משפחתיות ספציפיות.
 • קבוצת אלכוהול:
  קבוצה ייחודית לנפגעי אלכוהול,ברוח "12 הצעדים".
 • קבוצה למניעת מעידה:
  קבוצה מתמקדת במצבי סיכון ודרכים להתמודד עמם.
 • טיפול ומעקב רפואי:
  מעקב רפואי אחר נזקי השימוש ברמה הגופנית והרפואית.
 • טיפול פרטני:
  קצר מועד וממוקד ב"כאן ועכשיו" עם ראיה לשלב החזרה.
 • קבוצת כישוריי חיים:
  הקבוצה מתמקדת ומחזקת תחומיי חיים ותפקוד שונים, מתוך הכוונה ליציאה חזרה הביתה.
 • טיפוליי דרמה- תרפיה:
  פרטניים וקבוצתיים.

צוות התכנית הייחודית:

 1. עו'ס ,מנהלת התוכנית,מטפלת ומנחת קבוצות.
 2. עו'ס מטפלת (טיפולים פרטנים,משפחתיים,קבוצתיים).
 3. עו'סים חיצוניים מנחיי קבוצות.
 4. מדריך ראשי,מעביר סמינרים וקבוצות.
 5. שני מדריכים .
 6. סטודנטים ( דרמה תרפיה,עבודה סוציאלית).
 7. צוות מנהלה,מזכירות,אב בית.
 8. צוות מרפאה,אח מוסמך ורופא אחראי.