26 ביוני

(27/06/2019 00:00)

לוותר על הרצון שלי

"הפחדים שלנו פוחתים, והאמונה מתחילה לגדול כשאנו למדים מהי כניעה אמיתית. אנו כבר לא נלחמים בפחד, כעס, אשמה, רחמים עצמיים ודיכאון."

טקסט בסיסי, עמוד 26

 
כניעה היא התחלה של דרך חיים חדשה. כשהכוח העיקרי שלנו הוא הרצון שלנו, תמיד חיינו בחשש, שאולי לא דאגנו לכל הפרטים, שאולי לא תמרנו אדם מסוים בדיוק בצורה המתאימה ביותר כדי להשיג את המטרות שלנו, שאולי שכחנו פרט חשוב במאמץ שלנו לשלוט בעולם ולנהל אותו. היינו שרויים בפחד מכך שהתכנית שלנו לא תעבוד; כעסנו או ריחמנו על עצמנו כשהכל נכשל' הרגשנו אשמה כשעשינו את כל זה. זה היה קשה. חיינו רק על הרצון האישי שלנו. אבל לא ידענו שום דרך אחרת.

 

כניעה אינה תמיד קלה, להפך. כניעה יכולה להיות קשה מאוד, בעיקר בהתחלה. אבל קל יותר לתת אמון באלוהים, בכוח שיכול לנהל את חיינו, מאשר לסמוך רק על עצמנו, שחיינו בלתי-ניתנים לניהול. וככל שאנו נכנעים יותר, כך קל יותר.

 

כאשר אנו מוסרים את רצוננו ואת חיינו להשגחת הכוח העליון שלנו, כל שעלינו לעשות זה למלא את התפקיד שלנו, בצורה האחראית והמצפונית ביותר שאנו מסוגלים לה. אז אנו יכולים להשאיר את התוצאות בידי הכוח העליון שלנו. בכניעה, חיים לפי האמונה, ולפי העקרונות הרוחניים הפשוטים של חיינו, אנו יכולים להפסיק לדאוג ולהתחיל לחיות.

 

רק להיום:
אכניע את הרצון העצמי שלי. אחפש את הרצון של אלוהים עבורי, ואת הכוח לבצע זאת. אשאיר את התוצאות בידי הכוח העליון שלי.