צוות דרך אריאלה

מס'

שם העובד

תפקיד

1

הגר מנטל כהנא

מנהלת/עו"ס

2

אירמה אליאס

מדריכה

3

שושי אדרעי

מדריכה

4

זהבה אבדלימוב

מדריכה

5

סיגל ספירה

רופאה

6

אתי ברכאל

מדריכה

7

אדווה פינסקי שרון

מזכירה

8

ניצה תורן

מטפלת באומנות

9

מיטל בין פורת

עו"ס

10

פנינה רם

אחות